Safriadi Hasibuan, S.Pd.I.
Jabatan: Penata/ Tenaga Kependidikan
Fungsi/Bidang: Arsiparis LPM IAIN Padangsidimpuan
Jenis Kelamin: Laki Laki
T.T.L: Panyabungan, 05 Desember 1982
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 IAIN Padangsidimpuan
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jln. T. Rizal Nurdin, Sihitang

081370884482
Safri Adi