Ratih Karmilasari Siregar, S.E.
Jabatan: Tenaga Kependidikan
Fungsi/Bidang: Pengadministrasi LPM
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sipirok, 10 April 1997
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 IAIN Padangsidimpuan
Jurusan: Ekonomi Syariah
Alamat : Padangmatinggi

082276278276
ratihkarmilasarisiregar97@gmail.com
Ratih Karmilasari Siregar