Lannida, S.E.
Jabatan: Tenaga Kependidikan
Fungsi/Bidang: Pengadministrasi LPM
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Lubuk Juangan, 25 September 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 IAIN Padangsidimpuan
Jurusan: Ekonomi Syariah
Alamat : Padangmatinggi

082283998256
laniraufm8330@yahoo.com
Lanniyda Nasution