Fauzi Rizal, S.Ag., M.A.
Jabatan: Lektor/ Sekretaris LPM UIN Syahada Padangsidimpuan
Fungsi/Bidang: Dosen Hadist/ Ilmu Hadist
Jenis Kelamin: Laki Laki
T.T.L: Lancok, 02 Mei 1973
Agama: Islam
Pendidikan: S-2 UIN Sumatera Utara
Jurusan: Pemikiran Islam
Alamat : Jln. Dwikora 2 Palopat Pijorkoling

08116257764
fauzi.rizal16@gmail.com
Fauzi Rizal