Ernayanti, S.Pd.
Jabatan: Tenaga Kependidikan
Fungsi/Bidang: Pengadministrasi LPM
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Panyabungan, 14 April 1994
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 IAIN Padangsidimpuan
Jurusan: Tadris Matematika
Alamat : Padangmatinggi

085207621953
ernayanti404@gmail.com
Ernayanti Lubis